Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2015

3867 0e28 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaBloodMoon BloodMoon
3634 1d5b 420
Reposted fromink ink viaBloodMoon BloodMoon

February 13 2015

sundaydress
Rozpaczliwie zależało jej na tym, by zmienić coś w swym życiu, jednocześnie zaś była wybredna - także na swój sposób, piękna - ale mimo to brakowało jej widocznie atutów , by stać się kimś, kto sprostałby jej wyobrażeniom na temat własnej osoby.
— Charles Bukowski
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viamefir mefir
sundaydress
Możliwe, że jestem i byłem wariatem, ale nie chcę zamieniać tego na żadną przytomność.
— Witkacy

January 30 2015

sundaydress
Jak facet trochę posmakuje, to będzie walczył, a jak nie dostanie nic, to znajdzie inna czekoladę.
— dobry wujek
sundaydress
Nie analizuj, nie wymyślaj, nie układaj scenariuszy w swojej zapracowanej głowie, żyj chwilą, bądź tu i teraz, a przede wszystkim przestań się bać. Zasługujesz na to, żeby w końcu zacząć żyć.
— tak kończy się sierpień '12
sundaydress
sundaydress
0872 2e53 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaczeresnie czeresnie
sundaydress
Reposted fromheima heima viasalami salami
sundaydress
6616 be67 420
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacamil camil
sundaydress
8437 5786 420
Elle Fanning by Angelo Pennetta for Vogue UK, June 2014
Reposted fromgubolev gubolev viacamil camil
sundaydress
4288 8ee9 420
Reposted fromgubolev gubolev viacamil camil
1601 901e 420
Reposted frompupuch pupuch vianikotyna nikotyna
sundaydress
we heart it pedroguizilini | via tumblr
sundaydress
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaterriblelove terriblelove

neptunain:

sorry boys, but I already got my eyes on a guy who’s not interested

Reposted fromLauderdak Lauderdak viapimpmyheart pimpmyheart
sundaydress
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromSabela Sabela viapimpmyheart pimpmyheart
sundaydress
W chwili, kiedy ktoś obserwuje nasze zachowanie chcąc nie chcąc, dostosowujemy się do wzroku człowieka, który na nas patrzy i nic, z tego co robimy nie jest już prawdą.
— M. Kundera
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viapimpmyheart pimpmyheart
8515 382a 420
Reposted fromtwice twice viapimpmyheart pimpmyheart

January 13 2015

sundaydress
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl